Menu

Návštěvní řád

Vážení návštěvníci tímto Vás žádám o dodržování tohoto návštěvního řádu.

V zámeckém areálu je přísně zakázáno:

 • manipulovat s otevřeným ohněm,
 • vjezd všech motorových vozidel,
 • chodit mimo cesty, tábořit, narušovat klid a pořádek,
 • vstupovat se psy a jinými zvířaty mimo cesty parku, bez vodítka a dohledu majitele,
 • venčení veškerých zvířat a návštěvníků parku v parku!!
 • vstup do celého zámeckého areálu osobám důvodně podezřelých z opilosti či požití omamných látek,
 • poškozování zámecké zdi, bran zámku a jiného movitého majetku v zámeckém areálu,
 • vnášet a vynášet jakékoli věci – předměty,
 • vyhazovat odpadky mimo místa k tomuto účelu určené,
 • vhazovat cokoli do kašen,
 • trhat květiny a jiné rostliny, sbírat plody (lze po předchozí domluvě),
 • lámat větve stromů a keřů, popř. na ně šplhat;
 • cyklisté jsou povinni v areálu parku vést kolo.

Vážení návštěvníci, věřím, že zámecký park a zámek slouží nám všem…