Menu

Stručně k dějinám zámku Všechovice

Statek všechovský se vším jeho příslušenstvím koupil podle správního listu, daného a psaného ve Slavkově u Opavy v neděli po Nanebevzetí P.Marie roku 1583, od Jiřího Vlka z Konecchlumu a na Slavkově, ty časy horfyřtáře dvora biskupa olomouckého, Jan starší Želecký z Počenic. Od té doby se rod Želeckých psal i na „Všechovicích“.

Na přelomu 16. a 17. století zahájili Želečtí výstavbu renesančního zámku.Renesanční jádro zámeckého objektu vystavěl Jan starší Želecký z Počenic v letech 1583-1620.Jádro zámku bylo vystavěno v jedné stavební etapě podle jednotného plánu,původní zámek měl jednoduchý půdorys tvaru obdélníka.Sklepní prostory částečného podsklepení zámku jsou z lomového kamene a smíšeného zdiva.

Není vyloučeno,že Jan starší Želecký z Počenic stavbu renesančního zámku pouze zahájil a dokázal ji uskutečnit pouze z části.Dokládá to charakter klenebních i svislých nosných konstrukcí v místnostech v podzemí zámku.Stavba zámku pravděpodobně nepřekročila v období renesance úroveň podzemí,které zřejmě nebylo v této stavební etapě ani zcela dokončeno.Důvodem pomalého tempa výstavby mohla být angažovanost majitele panství Jana staršího Želeného z Počenic v povstání proti císaři Ferdinandovi II. V seznamu odbojníků na Moravě proti Ferdinandu II., založeném v Brně 7. března 1622, je mezi heretiky (kacíři) uveden i Jan Želecký,držitel Všechovic,které za trest ztratil.

Na Všechovicích připomíná se v letech 1626 – 1627 rytíř Bernhart Želecký z Počenic jemuž bylo za trest odňato léno Všechovice,které bylo uděleno olomouckému kanovníku Ondřeji Orlíkovi, sv. pánu z Laziska.

Do vlastnictví rodu Želeckých z Počenic se všechovské panství vrátilo v roce 1658, kdy Mikuláš, nástupce Ondřeje Orlíka, prodal všechovské léno Václavu Felixovi Želenému z Počenic, jehož potomci se udrželi na Všechovicích až do roku 1836.

Ve 2. polovině 18. století (1770) rozšířili Želečtí zámek přístavbou pozdně barokního zahradního křídla.Další etapa stavebního vývoje zámku je spojena s Janem Václavem Alexandrem Želeckým z Počenic, jemuž byl v roce 1770 udělen hraběcí titul,který si vyžádal vylepšení rodového znaku.S touto událostí lze spojit provedení štukových dekorací na stropech pokojů v přízemí a v patře, v nichž – a to ve vstupní střední síni v přízemí a ve velkém společenském sále v patře – byly ve štuku provedeny rodové znaky již s hraběcí korunkou.

V majetku rodu Želeckých z Počenic zůstal Všechovský zámek až do roku 1808,kdy jej koupil rakouský rytíř Ferdinand Stücker z Weyershofu, manžel Eufémie, roz. Hraběnky Želecké , posledního příslušníka rodu Želeckých.

Ferdinand Stücker přestavěl barokní zámek počátkem 19. století v klacisistní (empírové) rodinné sídlo.

K zásadním úpravám průčelí zámku došlo v 50.-60. letech 20. století , kdy majitelem zámku byl MNV Všechovice. Byly provedeny destruktivní úpravy obou průčelí zámku, odbourána empírová terasa , omítky byly zcela osekány na zdivo a opatřeno novými omítkami z barokizujícími detaily.Nepodařilo se bohužel identifikovat podklad , který by zdůvodnil ideu projektanta.

Ve zbývající etapě zámku již nedošlo k stavebním změnám,pouze nepodstatným úpravám zámku.