Menu

Stručně k dějinám obce Všechovice

Obec Všechovice se nachází v jihovýchodní části okresu Přerov, v kraji zvaném Záhoří, lemovaném od jihu Hostýnsko -Vsetínskými vrchy a Keltským Javorníkem a od severu Oderskými vrchy.

Obec se rozkládá na ploše 580 ha, v nadmořské výšce 346 m, protéká ji řeka Juhyně. První doložená zmínka o obci Všechovice pochází z roku 1281, kdy je připomínán Dobroslav ze Všechovic („Wcsiechowitz“). V roce 1285 byla obec Všechovice darována Olomoucké kapitule. Dne 18. listopadu toho roku potvrdil Václav II., král český a markrabě moravský, že jeho kaplan, pražský a olomoucký kanovník Vernhar, daroval olomouckému kostelu ves Všechovice v opavském kraji, kterou dostal od Václavovy matky Kunhuty.

V roce 1370 držel panství Vok z Kravař, který roku 1378 zastavil všechovské statky na tři roky Herši z Rokytnice. V roce 1378 se Všechovice dostaly do držby rodu ze Štrálku, jedné z větví mohutného rodu Benešoviců. Zbyněk ze Štrálku podepsal v roce 1415 stižný list proti upálení M.J.Husa, což zachránilo v roce 1421 jeho statek před pleněním moravskými Tábority.Zbyňkovi to však vyneslo označení „neřádného mana“ a ztrátu Všechovic.V roce 1431 je v zemských deskách jako držitel části Všechovic zapsán Jan Jiskra,roku 1437 a 1438 zvaný v manských knihách Janem Jiskrou z Brandýsa a ze Všechovic,který držel Všechovské léno až do roku 1446.V letech 1460-1532 držel olomoucké biskupské manství Všechovice rod z Baště ze Slezska.Od roku 1532 do roku 1579 drželi Všechovice bratři Jan a Jaroš Kunčičtí z Kunčic a později jejich potomci. Po roce 1579, byly Všechovice v držení Jiřího Vlka z Konecchlumí. Jiří Vlk z Konecchlumí prodal roku 1583 všechovské léno Janu staršímu Želenému z Počenic , který se psal podle Želče u Vyškova a podle Počenic u Zdounek.

Rod Želeckých vlastnil obec Všechovice téměř 300 let. V roce 1622,po bitvě na Bílé Hoře,byl majetek rodu Želeckých za účast ve stavovském povstání dočasně odebrán a udělen olomouckému kanovníkovi Ondřeji Orlíkovi,svobodnému pánu z Laziska.Jeho nástupce Mikuláš prodal léno roku 1658 Václavu Felixi Želenému s Počenic, jehož potomci se udrželi na Všechovicích až do roku 1808,resp. 1836.

V roce 1808 koupil Všechovský statek Ferdinand Stücker z Weyershofu-Bensbergu, rakouský rytíř.Jeho manželkou byla Eufémie,rozená hraběnka Želecká,poslední příslušník rodu Želeckých.

V roce 1836 koupila statek Všechovice od rodu Želeckých-Stückerů hrabata z Belruptu, v roce 1874 koupil statek baron Dobelhof z Dolních Rakous a roku 1876 – 77 olomoucké arcibiskupství.Všechovice se staly sídlem správního úřadu arcibiskupského velkostatku Kelč,Všechovice,Rajnochovice.

Parcelací při pozemkové reformě v roce 1924 bylo mezi místní obyvatelstvo rozděleno 96 ha z velkostatku Všechovice, z bývalého všechovského panství zůstal tak pouze zbytkový statek s 57 ha polí, se zámkem a parkem. V roce 1791 měla obec Všechovice 583 obyvatel v 86 domech,v roce 1869 891 obyvatel ve 130 domech, v roce 1900 844 obyvatel ve 136 domech, v současné době má obec 882 obyvatel ve 269 domech. Všechovice jsou rodištěm významného avantgardního architekta Bohuslava Fuchse (1895- 1972).Místní jméno „Všechovice“ ( 1850 : Wschechovitz – Všechovice ) vzniklo příponou „-ovice“ ke jménu „Všech“ , „Všecha“.